Carabus (Eucarabus) obsoletusDruh Carabus obsoletus  vyniká velkou variabilitou ve svém zbarvení. Od černomodré (velmi řídké jsou kusy uplně černé) přes fialovou, od tmavě zelené po sytě zelenou, bronzovo - zelené po bronzově červenou a nakonec nejskvostnější zlatou. Přívěsky má sytě černé, také spodek těla, které je mohutné, hlava je opatřená silnými kusadly, středně široký štít vpředu silně vypouklý je po stranách vzadu lehce vykrojený. Krovky více či méně rýhované, v mezirýžích s nevýraznými jamkami.
Střevlík se u nás vyskytuje jen na východní Moravě - (na severovýchodní Moravě jen pouze v Moravskoslezských Beskydech , okrajově jeho výskyt zasahuje do Hostýnských vrchů  a pak už jen vzácně v Bílých Karpatech ) a na Slovensku s výjimkou jihozápadní oblasti prakticky po celém území hlavně v podhorských oblastech. Zde pouze v rase obsoletus  bez výrazných odchylek. Žije v lesích jen na původních biotopech starších bukojedlových lesů, hojněji pak v okolí vlhčích míst - pramenišť, mokřadů a potoků. Často společně s Carabus scheidleri, variolosus, auronitens  a jinými druhy tohoto rodu. Výskyt je ovšem velice lokální, druh žije skrytě, nezalézá k přezimování do trouchnivých kmenů a pařezů jako většina ostatních druhů, velmi vzácně se dá najít v lese pod kusy dřev či kameny. Doba jeho výskytu je také omezena na nejvlhčí období brzkého jara až do počátku léta. Je to druh s víceméně noční aktivitou - jednou v Beskydech, vícečetně na Slovensku v okolí Starých Hor  a pak jednou v okolí Vihorlatu jsem pozoroval pobíhající imaga na lesních cestách za denního světla, ovšem vždy za plného slunečního svitu po předcházejícím dešti či bouřce. Za chladného či suchého počasí většinou neaktivuje a ukrývá se hlouběji v zemi.Biotop Carabus obsoletus - Muntii Maramures na severu Rumunska


Střevlík je vzhledem ke krátké době výskytu zřejmě víceletý. Jeho rychle rostoucí larvy se kuklí v zemi do konce léta, přezimuje pravděpodobně jen pouze imago. U tohoto druhu dochází také k častému mezidruhovému křížení, zvláště na přírodně bohatých biotopech, kde druh žije často s další desítkou druhů tohoto rodu. Na některých místech jsem při náhodných průzkumech zjistil až 16 druhů velkých Carabů, včetně mnoha dalších druhů brouků a jiného hmyzu. Je s podivem, že tolik potravně si konkurujících si druhů dokáže žít v koexistenci na celkem někdy maloplošných úsecích lesa.


Výčet druhů rodu Carabus  zjištěných na mikrolokalitě v Moravskoslezských Beskydech 
(zemní pasti - květen 2001):

Carabus coriaceus
Carabus Linnaei
Carabus intricatus
Carabus scheidleri
Carabus ulrichi
Carabus cancellatus
Carabus arvensis
Carabus hortensis
Carabus violaceus
Carabus obsoletus
Carabus variolosus
Carabus auronitens
Carabus nemoralis
Carabus convexus
Carabus granulatus
Carabus glabratusPoddruh obsoletus  zasahuje v málo odchylkách až do severozápadního Rumunska a západní Ukrajiny, ve východních Karpatech /Rumunsko/ žijí další dva poddruhy, z nichž některé formy žijí i nad horní hranicí lesa.

Brouk je v současnosti ještě v ČR i SR lokálně hojný, populace však řídnou zvláště na východní Moravě s postupující devastací a vysýcháním původních zbytků lesa. Např. po holotěžbě v okolí pramenišť lesní půda rychle vyschne, tekoucí voda se zařezává hlouběji do země a velcí střevlíci nevratně zmizí. Změnám odolají pouze tzv. 'pionýrské' druhy - Carabus violaceus  a Carabus glabratus . Někde i Carabus hortensis .Biotop Carabus obsoletus - východní Moravskoslezské Beskydy na severní Moravě


Je to určitě velmi cenný prvek hmyzí fauny karpatských lesů a nadto opravdu krásný brouk; díky tomu každé neočekávané nalezení živého imaga v přírodě Moravskoslezských Beskyd  patří i po letech vždy k mým nezapomenutelným zážitkům.Carabus obsoletus - female + maleBACK