URČOVACÍ KLÍČ DRUHŮ RODU CREPIDODERA - ALTICINI - ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY 

- barva a tvar písma a znaku   - odkaz na obrázek
- pro návrat z obrázku do textu - klik do tmavého pole kdekoliv vedle obrázku (jako v galerii druhů)


1.  Prvních pět rýh krovek nepravidelně tečkované, prvních pět mezirýží víceméně s hrubými tečkami  obr. 1 

.................................................................Crepidodera nitidula   velikost 3 - 4 mm

Bionomie: Stenotopní oligofág, preferuje specifický biotop, na Populus tremula, vzácně na P. nigra či na některých vrbách. V pahorkatinách, od dubna do podzimu.
Rozšíření:Evropa: A, B, BIH, BG, BY, CZ, DK, GB, EST, FIN, F, D, H, I, LV, LT, L, MK, MNE, NL, N, PL, RO, RUS, SK, SLO, S, CH, UA; Asie: RUS (západní a střední Sibiř).
V ČR i SR na vhodných místech nevzácný druh.
- Všechna mezirýží pravidelně tečkovaná, mezirýží lysá nebo jemně tečkovaná   obr. 1 

................................................................2. 

2.  První čtyři tykadlové články oranžové. Od pátého tyk. článku všechny černé   obr. 2 

..................................................................Crepidodera plutus   velikost 2,5 - 3,7 mm

Bionomie: Stenotopní oligofág na úzkolistých Salix sp., vzácně na Populus sp. V nížinách a pahorkatinách, od dubna do října.
Rozšíření: Evropa: AL, A, B, BIH, BG, BY, HR, CZ, DK, GB, F, D, GR, GE, H, I, LV, L, MK, MNE, NL, PL, P, RO, RUS, SRB, SK, SLO, E, S, CH, UA; Asie: na východ až Sachalin a Japonsko.
V ČR vzácný, zejména v Čechách, na jižní Moravě hojnější, v SR na vhodných místech nevzácný druh.
- Tykadlové články oranžové, někdy poslední čl. tykadel pozvolně ztmavělé   obr. 3 

................................................................3. 

3.  Štít jemně tečkovaný, bazální vtlak velmi hluboký   obr. 4 

.................................................................Crepidodera lamina   velikost 2,6 - 4 mm

Bionomie: Stenotopní oligofág, preferuje specifický biotop, žije na Populus tremula, vzácně na P. nigra. V pahorkatinách, hlavně na teplých skalnatých stráních, ve starých lomech, od května do podzimu.
Rozšíření: Evropa: A, BIH, BG, HR, CZ, F, D, GE, H, I, MNE, N, PL, RO, RUS, SRB, SK, SLO, E, CH, TR, UA; Asie: TR.
V ČR i SR velmi lokální a vzácný druh, na severní Moravě dosud jediný recentní nález (Beskydy), nejvzácnější zástupce rodu.
- Štít velmi hrubě tečkovaný v různém stupni variability   obr. 5 

................................................................4. 

4.  Tělo výrazně dvojbarevné. Štít zlatitý nebo červenavý, krovky modré, fialové nebo zelené   obr. 6 

................................................................5. 

- Tělo jednobarevné   obr. 7 

................................................................6. 

5.  Všechna stehna hnědá nebo černá   obr. 8 

.................................................................(Crepidodera nigricoxis)   velikost 2,5 - 3,6 mm

Bionomie: Stenotopní druh, preferuje specifický biotop, podle omezených údajů z dostupných sbírkových kusů se vyskytuje i ve výškách okolo 2000 m; živná rostlina není v literatuře a na webových portálech až na výjimky uváděna, pravděpodobně na Salix alba spp. Často zaměňován s druhem Crepidodera aurata.
Rozšíření: Evropa: Od Rumunska celý jižní Balkán - AL, BG, GR, MK, MNE, RO, SRB. Je mylně uváděn i ze Slovenska. Výskyt v ČR i SR velmi nepravděpodobný.
- Nohy celé červenooranžové, jen zadní stehna černá  obr. 9 

.................................................................Crepidodera aurata   velikost 2,5 - 3,7 mm

Bionomie: Eurytopní oligofág, bez vyhraněných nároků na biotop, žije na různých Populus sp. a Salix sp. V nížinách, pahorkatinách a podhorských oblastech široce rozšířen. Výskyt od jara do podzimu.
Rozšíření: Evropa: AL, A, AZ, B, BIH, BG, BY, HR, CZ, DK, GB, EST, FIN, F, D, GR, GE, H, IRL, I, LV FL, LT, L, MK, MNE, NL, N, PL, RO, RUS, SRB, SK, SLO, E, S, CH, TR, UA; Asie: na východ až Čína a Korea; Afrika: MA.
V ČR i SR na různých biotopech velmi hojný, nejhojnější druh rodu.
6.  Strany štítu esovitě prohnuté  obr. 10 

.................................................................Crepidodera fulvicornis   velikost 2 - 3,2 mm

Bionomie: Eurytopní oligofág, bez vyhraněných nároků na biotop, žije na Salix sp., řidčeji na Populus tremula. V nížinách a pahorkatinách, od jara do podzimu.
Rozšíření: Evropa: A, AZ, B, BIH, BG, BY, CZ, DK, GB, EST, FIN, F, D, GR, GE, H, I, LV, FL, LT, L, NL, N, PL, P, RO, RUS, SRB, SK, SLO, E, S, CH, UA; Asie: na východ až Čína a Irkutsk.
V ČR i SR na vhodných místech hojný druh.
- Strany štítu rovnoměrně zaoblené  obr. 10 

.................................................................Crepidodera aurea   velikost 2,5 - 4 mm

Bionomie: Eurytopní oligofág na Populus sp. a Salix sp. V nížinách, pahorkatinách a podhorských oblastech, od jara do podzimu.
Rozšíření: Evropa: A, B, BIH, BG, BY, HR, CZ, DK, GB, EST, F, D, GR, GE, H, I, FL, LT, L, NL, PL, RO, RUS, SRB, SK, SLO, E, CH, TR, UA; Asie: Arménie, Kazachstán, RUS (západní Sibiř), TR.
V ČR a SR na nejrůznějších biotopech velmi hojný druh.


Zdroj: Petr Čížek - Klíč k určování dřepčíků (Coleoptera: Chrysomelidae: Alticinae) Česka a Slovenska


BACK