PUBLICATIONS AND ARTICLES Aleš SMETANA - Příspěvek k poznání druhu Carabus auronitens /1949/      

J. V. Staněk - Z kamerou za zvěří našich lesů /1940/