ÚVOD


Nové obrázkové zobrazení dělení podle čeledí a rodů

Někteří kolegové nás už delší dobu upozorňují na možnost otvírání galerie druhů podle obrázků, tak jak to je u většiny webových stránek o hmyzu. Přece jen neznalý laik se hůře orientuje ve vědeckých názvech než zkušený entomolog a v takové galerii, kde je primární vyhledávání založeno jen podle latinských a vědeckých názvů ..., dost hodně tápe. Ovšem 'překopat' takto zavedené stránky s tolika fotografiemi byl pro nás úkol skoro nadlidský. Proto jsme zvolili otevírání galerie podle obrázků jako další přidanou variantu, vyjádřeno přesněji - jako nadstavbu už stávajícího systému.
Pro uživatele, kteří se již orientují v zavedeném systému a nepotřebují obrázkovou verzi zvolí pouze na vstupní stránce nově upravený odkaz GALLERY BEETLES - LIST version.

Už na vstupní stránce webu hmyzfoto.cz je úvod do galerie druhů popsán nově jako LIST version a zvlášť jako IMAGE version. Odkaz LIST vede na stávající seznam čeledí, odkaz IMAGE vede také na seznam čeledí, který je ovšem nově vyjádřen pouze zobrazením obrázku vybraného druhu a vědeckým názvem čeledi. Zvolili jsme pouze název vědecký, ne všechny čeledi mají české jméno, kombinování názvů by bylo akorát zmatečné.


OBRÁZKOVÉ DĚLENÍ PODLE ČELEDÍ - IMAGE version:


Po aktivaci odkazu IMAGE version se dostanete na seznam čeledí - (na rozdíl od LIST version) zobrazený pouze obrázkem s názvem příslušné čeledi. Obrázky jsou v praxi funkční jako odkaz, který vás navede na další webovou stránku s obrázky, které už ale zastupují nižší dělení - do tribů nebo rodů (genus). Jejich aktivací se už pak dostanete do už galerie druhů. U určitých skupin (např. rod Carabus nebo Aphodius, Bembidion, aj.) bude navíc ještě jedna webová stránka s menším dělením - do podrodů. Posledním krokem bude vždy známá galerie druhů.
Samozřejmostí jsou aktivní odkazy na návrat zpět na předchozí stránku, které jsou vepsány odlišnou barvou v úrovni nadpisu.

OBRÁZKOVÉ DĚLENÍ PODLE RODŮ - resp.TRIBŮ:


Obrázkové odkazy mohou vést i do podrodů (subgenus - např. u velkých Carabů) nebo do dělení podle tribů (Cleonini). Bude to pro zjednodušení odkazového systému, který by se mohl zahltit spoustou obrázků a byl by tak nepřehledný, nebo naopak některou skupinu pro jejich větší význam (subg. Carabus ) bude třeba více odlišit od ostatních rodů čeledi. V podstatě každá stránka druhové galerie bude mít zajištěn samostatný obrázkový odkaz (někde navíc i takto vyznačený - textový ) a systém bude po jeho dokončení přehledný.

OBRÁZKOVÉ DĚLENÍ PODLE - PODRODŮ - (CARABUS):


Pokud v čeledi a v příslušném rodu bude přidána nová fotografie - pak bude obrázek čeledi a rodu - červeně orámován a doplněn značkou      new     jako je to doposud u obrázků podle druhů.
V opačném případě bude barva rámečku zelená.

Na přiložených obrázcích jsou změny ozřejměny v nákresech a černě psaných poznámkách. Vypadá to možná složitě, ale tento nový systém je velice jednoduchý - při druhé nebo třetí návštěvě webu už nebude co řešit.


PŘIDANÉ DALŠÍ ODKAZY NA IMAGE version:PŘIDANÉ DALŠÍ ODKAZY:Problémem je, že k dnešnímu datu je takto nově připsána pouze jedna čeleď - SILPHIDAE  a  také (pouze částečně) čeleď CARABIDAE s rodem CARABUS. U zbývajících čeledí zatím jen novinky. Ale ne všechny, některé si budete muset dohledat v klasickém seznamu podle čeledí nebo v abecedním seznamu podle druhů (Curculionidae, Elateridae, Tenebrionidae).
Na dalších změnách se bude intenzívně pracovat pomocí kaskádových stylů CSS, které práci urychlují, ale přesto je to velmi časově náročné.

PŘIDANÝ ODKAZ POD OBRÁZKY V DRUHOVÉ GALERII:


Děkují autoři.

BACK