ÚVOD


Nová galerie - Ploštice Síťnatky - TINGIDAE
Byli jsme českým kolegou požádáni o uveřejnění fotografií ploštic - síťnatek. Naše stránky mají název hmyzfoto.cz,  takže  nejsou určeny jen pro fotografie brouků,  i když tyto budou nadále převažovat. Ploštice, případně i jiné skupiny hmyzu (mimo brouků) budou mít zatím z logického důvodu menšího počtu publikovaných fotografií vstupní seznam jen vždy pouze obrázkový - image version.
Odkazy na novou galerii (včetně živého odkazu v tomto článku - o 1 řádek výše) budou jen na hlavní vstupní stránce  hmyzfoto cz. a pak také na horní a dolní liště stránek se seznamy coleopter - LIST VERSION  a   IMAGE VERSION.
U  této  skupiny  ploštic  budou nadále publikovány  fotografie všech našich druhů, později také další četné druhy jiných čeledí řádu Heteroptera.
Budeme se snažit aby v textu pod obrázkem druhu byly postupně doplněny /spolu s lokalitou nálezu a velikostí v milimetrech/  také ověřené údaje týkající se rozšíření druhu a jeho bionomie, eventuálně též živných rostlin.

NOVÝ ODKAZ NA GALERII TINGIDAE na STRÁNCE LIST version:


NOVÝ ODKAZ NA GALERII TINGIDAE na STRÁNCE IMAGE version:


Galerie rodů a druhů ploštic budou zpětně propojeny s galeriemi druhů brouků funkčními odkazy v horní a dolní liště, v druhové galerii ploštic pak už klasicky zpětné odkazy na obrázkovou galerii rodů ploštic.
Z galerií brouků se k nim bude možné zase dostat jen přes už výše uvedené stránky LIST VERSION a IMAGE VERSION nebo vstupní stránku hmyzfoto či vyhledáním podle jmen v LIST OF NAMES.

ZPĚTNÝ ODKAZ NA IMAGE version coleopter na STRÁNCE rodů síťnatek:


KLASICKÉ ODKAZY v druhové GALERII TINGIDAE:


V seznamu podle jmen - List of names budou tyto skupiny uvedeny pod názvem čeledi či podčeledi a prostým abecedním výpisem ve formě odkazu na galerii druhů stejně jako u brouků. Název čeledi či podčeledi ploštic bude v druhovém seznamu od brouků barevně odlišen.

U preparovaného hmyzu je obecně známo, že jeho barvy vyschnutím zdegradují - u měkkých tělíček ploštic o to více než třeba u brouků. Praxe je taková, že se fotografie uměle v grafických programech dobarvují - lze to ovšem lehce poznat a taková fotografie má s podobou živého exempláře stejného druhu málocco podobného. Takové postupy nebudeme používat.


Děkují autoři.

BACK