ÚVOD


Fotografování skládaného makra IV.

V tomto článku se budu věnovat stručnému a velmi laickému srovnání dvou asi nejpoužívanějších placených programů na skládání makra - Zerene Stacker  a Helicon Focus . První z uvedených je na pohled jednoduchý program, hlavní okno obsahuje nahoře úzkou lištu s nastavením hlavních parametrů (+ retuše, apod.), vlevo pod ní okno pro sestavu fotografií se kterými se bude pracovat - v procesu skládání se vpravo vytvoří nastavitelné okno s aktuální fotografií a hned vedle okno výsledné fotografie.
Helicon Focus se tváří zdánlivě profesionálněji - vizuálně je lépe propracovaný, také jsou zde jakési programy pro úpravu poskládaných fotografií (retuše, doplnění textu do fotografie, apod.). Užitečný je malý prográmek Micropanorama, celkem zbytečný a nesmyslný je 3D model (ale nicméně - proti gustu - pro někoho, kdo má hodně volného času je na vytvoření malého PC 'obludária' opravdu vynikající).

Pojďme ale k hlavnímu účelu obou programů a tím je skládání fotografií do jedné vrstvy. Program Zerene Stacker má v podstatě jedinou a vynikající použitelnou metodu pro skládání - P Max. Výhodou je možnost volby uložení poskládáné fotografie v nekomprimovaném 8 či 16 bitovém Tiffu. U programu Helicon Focus tato možnost chybí. Formát Tiff je možné také zvolit, též míru komprimace, ale bitovou hloubku nikoliv. Metody skládání jsou jednoduše pojmenovány - Method A,B,C .

Metodu A zde nebudu obsáhle zmiňovat a chválit, výsledky jsou neostré a nekontrastní, detailů málo, soubory ve formátu Tiff jsou malých velikostí (okolo 3 - 7 Mb), pro skládání makra určitě víceméně nevhodné. Parametry lze sice nastavovat, ale jejich změnami nedosáhnete kvalitnějšího výsledku.
Metoda B odvádí velice kvalitní práci, parametry lze také nastavit. Ovšem velkým nedostatkem je práce s pozadím fotografie - neprokreslování malých detailů, zvláště hran a okrajů chodidel, drápků, chloupků, makadel, konců tykadel, někdy i okrajů krovek či štítu a velkých očí. Nejsou to tedy jenom detaily v rovině zadního pozadí, ale i z vrstev blíže vrchní rovině broučích krovek - jen hran, které s pozadím přímo sousedí. V rovině zadního pozadí je to ale skoro vždy, zvláště u velkých zvětšení - jakoby tam program prostě přestal náhle pracovat (!) . Tady už jenom bohužel přicházejí na pořad časově náročné manuální opravy. Paradoxně výhodou této metody je ale plné zachování totožného světlého pozadí z původních jednotlivých fotografií. Díky menšímu ostření a nízké hladině kontrastu je také pozorovatelná malá přítomnost barevného šumu.


Na obrázcích 1,2,3 jsou ukázky zpracování detailů jednotlivých programů a jejich metod. U metody P Max /obr. 1/ jsem použil ukázku nekomprimovaného 8 bitového Tiffu , u programu Helicon Focus a jeho metod C a B ukázky komprimovaného, také 8 bitového Tiffu.
Nekomprimovaný Tiff z Helicon Focus a jeho metody C je plně srovnatelný s metodou P Max, t.zn. s hladkou /bez šumu/, ostrou a detailní kresbou.Metoda C (pyramid) se hodně blíží systému P Max z programu Zerene Stacker a jeho práci s pozadím fotografií, detaily jsou dobře prokreslené, celková ostrost je velmi dobrá, oproti programu Zerene ještě více zachovává světlé pozadí z původních jednotlivých fotografií. U programu Helicon Focus a jeho metody C je vidět po větší nastavené komprimaci viditelný jemný šum v barvách poskládané fotografie /také na obr.2/, velké originály se Zerene Stacker jsou tohoto šumu téměř prosté /obr. 4,5/. Ale po následném zpracování, zmenšení a nutném doostření v programu Adobe Photoshop, popř. Adobe Lightroom jsou ale tyto fotografie z obou skládacích programů na pohled srovnatelné. Datová velikost poskládaných fotografií z 17 Mpx předloh dosahuje u nekomprimovaných 8 bitových Tiffů z obou programů okolo 50 Mb, proto je dobré využít komprimaci (zvláště u fotografií určených jen pro webové použití) - tady je velikost výsledných souborů méně než poloviční - okolo 20 Mb.
U obou programů je dobré si po seskládání prohlédnout výslednou fotografii a pomocí retuše opravit některé detaily, programy nejsou na 100% dokonalé i ve svých nejlepších metodách, zvláště je to patrné u 'rozkolísané' vertikální a horizontální pozice vstupních fotografií překračující nastavené procento.

Doporučuji také vypnout v nastavení automatickou úpravu jasu, ale např. vertikální a horizontální pozici, nebo nastavenou rotaci lze ponechat. Zřejmě asi mimo metody P Max, ale určitě také mimo metody C (pyramid) - zde jakékoliv nastavení parametrů není přístupné.

Helicon Focus je na výkonném PC (čtyřjádro Pentium i7, 32 Gb Memory) rychlý jak blesk, Zerene Stacker o něco pomalejší (poskládání 25 Tiffů v plném rozlišení s velikostí jedné fotografie okolo 50 Mb - asi 40 sec) , pravděpodobně je to dáno navíc zobrazovanými náhledy práce programu. U Helicon Focus lze tyto náhledy vypnout.


BACK