PUBLICATIONS and ARTICLES


Aleš SMETANA - Příspěvek k poznání druhu Carabus auronitens
 
Článek převzat z publikace Časopis československé společnosti entomologické, ročník XLVI